Misyon ve Vizyon

TUSİD’İN MİSYONU

Üyelerin yaptığı üretimin üstün özellikli ve AB standartlarında olmasını sağlayacak önlemleri almak, Endüstriyel Mutfak ve Çamaşırhane sektörünün yurt içinde ve yurt dışında en etkili şekilde tanıtılmasını sağlamak,

Markalaşma çalışmalarında atılan adımların takipçisi olmak ve bir dünya markası yaratma konusunda üyelerini desteklemek,

Yurt dışındaki dernek ve kuruluşlarla temas ve işbirliği sağlayarak Türkiye’nin ve sektörün dünya piyasalarında haklarını korumak ve başarı ile temsilini sağlamak, 

Gerekirse yurt dışında temsilcilik ve şube açmak ve yurt dışında kurulmuş dernek ve üst kuruluşlara katılmak, 

Üyelerin üretim ve ihracat faaliyetlerinde karşılaştıkları bürokratik engelleri çözmeye çalışmak, bu amaçla kamu ve özel kesim kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak

Sektördeki teknolojik yenilikleri izlemek ve üyelerini bilgilendirmek, Haksız rekabet ve taklitle mücadele edebilmek için etkin önlemler almak,

Endüstriyel Mutfak ve Çamaşırhane sektörünün iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, 

Sektörde personel sorununa yönelik çözümler üretmek. Bu amaca yönelik eğitimler verebilmek için eğitsel etkinliklerde bulunmak, 

Üyelerinin sağladığı ürün ve hizmetlerde standartlaşma sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak

Sektörle ilgili veri ve istatistikleri toplamak ve yararlanmaları için bunları üyelerine ve kamuoyuna duyurmak, 

Üyeler arasında mesleki ve sosyal dayanışmanın gelişmesinin yanında güç birliği sağlamak.
 

TUSİD’İN VİZYONU 

Uluslararası fuarlara, etkinliklere katılmak, dış ülkelerdeki ilgili sivil toplum örgütleriyle ilişkilerini sürdürmek, 

Seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar düzenler, sergiler açar, 

Sektördeki gelişmeleri ve yenilikleri uluslararası düzeyde yurt içinde ve yurt dışında sektörü tanıtan dergi, bülten, broşür ve katalog yayımlar, 

Taşınır ve taşınmaz mal alabilir, kiralar ve satabilir, 

Sosyal tesisler kurar, kooperatifler kurulmasını teşvik eder, 

İktisadi işletme açabilir, 

Yurt içinde diğer dernekler ve üst kuruluşlarla işbirliği yapar,

Ortak amacı gerçekleştirmek için platform oluşturabilir, derneklerin oluşturdukları tüzel kişiliği bulunan federasyonlara veya konfederasyonlara katılabilir.